Текстотека

3 потези до масивни листови!!!

Станато Лист Подигнување  

4 серии по 12-15 повторувања

Седнато Лист Подигнување

4 серии по 12-15 повторувања

Прес За Лист На Преса За Нозе

4 серии по 20 повторувања